Saop

Sadržaj

www.apr.gov.rs  - Agencija za privredne registre
www.poreskauprava.gov.rs  - Poreska uprava Republike Srbije
www.pio.rs  - Republicki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije
www.rfzo.rs  - Republički fond za zdravstveno osiguranje Srbije
www.nbs.rs - Narodna banka RS
webrzs.stat.gov.rs/WebSite - Republički zavod za statistiku
www.pks.rs  - Privredna komora Srbije
www.siepa.gov.rs  - Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA)
www.nsz.gov.rs  - Nacionalna sluzba za zaposljavanje

www.edb.rs - Elektrodistribucija Beograd
www.infostan.co.rs - JKP Infostan, Beograd
www.stambeno.com - JP Gradsko Stambeno, Beograd

Ministarstva i ostale adrese...

Obavestenje

U cilju odrzavanja sajta, vrsi se redovno brisanje svih clanova koji nikada nisu bili prijavljeni (logovani) na forum.
02.10.2015. u 15:15:40 urrgb | Pregleda: 20 | Komentara: 0

Izvor: obrazovni.rs

Od 1. oktobra 2015. godine dužnik neće moći da izda menično ovlašćenje svojoj banci i svom poveriocu niti podnositi zahtev za njihovu registraciju odnosno evidentiranje u Registru menica i ovlašćenja (Odluka o izmenama i dopuni Odluke o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja Registra menica i ovlašćenja - Službeni glasnik RS, br. 56/11, stupa na snagu 29.09.2015. godine).

Sva ovlašćenja koja su izdata do 30. septembra, a koja dospevaju na naplatu posle 30. septembra 2015. godine, mogu se evidentirati u Registar, i izvršavati kroz prinudnu naplatu. Produžen je rok za brisanje iz Registra menica, odnosno ovlašćenja, sa pet na ...
02.10.2015. u 12:26:46 urrgb | Pregleda: 24 | Komentara: 0

Republika Srbija
Ministarstvo finansija

Bilten - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa

Broj 7-8, jul-avgust 2015.
ISSN 0354-3242

Link ka kompletnom tekstu

Sadržaj:

JAVNI PRIHODI

POREZI

Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porezi na imovinu
Porez na dohodak građana
Porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara
Poreski postupak i poreska administracija

DOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE

REPUBL...
01.10.2015. u 15:19:34 urrgb | Pregleda: 26 | Komentara: 0

Izvor: APR

Zamena redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. za finansijske institucije i druga pravna lica

Agencija za privredne registre (APR) je od 29. septembra 2015. godine, u Posebnom informacionom sistemu Agencije, a u skladu sa članom 36. Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja, omogućila zamenu redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. koji su javno objavljeni za finansijske institucije i druga pravna lica.

Zamena dokumentacije za sve grupe pravnih lica, biće omogućena u narednom periodu, o čemu će obveznici biti naknadno obavešteni.

Za dodatna objašnjenja možete se o...
01.10.2015. u 07:16:02 urrgb | Pregleda: 38 | Komentara: 0

Izvor: B92

Nova pravila u pružanju platnih usluga u četvrtak stupaju na snagu i donose obavezu bankama da klijente obaveštavaju o promenama na njihovom računu.

Uz to, od četvrtka će, osim banaka i Pošte, platni promet moći da obavljaju i sva zainteresovana privredna društva kojima finansijske usluge nisu osnovna delatnost.

“Sve naknade koje banka naplaćuje klijentima će sada biti prikazivane, posebno tako da će klijent uvek moći da zna šta i koliko plaća banci. Dalje, banka će na mesečnom nivou slati izvode o izvršenim t...
28.09.2015. u 11:07:43 urrgb | Pregleda: 56 | Komentara: 0

Izvor: Blic

Vlada Srbije donela je Uredbu po kojoj će država malim i srednjim preduzećima dati 200 miliona dinara za nabavku opreme a IT firmama povoljne kredite.

Vlasnici malih i srednjih preduzeća moći će da kupe opremu koja vredi maksimalno 10 miliona dinara na kredit, čiji će deo finansirati država.

Kredit kod banke mora da iznosi 70 odsto vrednosti opreme, država bespovratno daje 25 odsto vrednosti, a vlasnik treba da obezbedi učešće od pet odsto.

Istog dana Vlada je donela i Uredbu po kojoj će firme koje ...
28.09.2015. u 11:04:52 urrgb | Pregleda: 39 | Komentara: 0

Izvor: Danas

]NBS priprema propise koji će prvi put regulisati visinu bankarskih provizija na transakcije platnim karticama, koje su kod nas višestruko veće nego u EU.

Kako je Danasu rečeno u NBS, centralna banka je pri pisanju novih propisa imala u vidu i novu regulativu EU, kojom su provizije ograničene na samo 0,2 do 0,3 odsto.

Kod nas trenutno dostižu i tri odsto plaćene cene.


U Srbiji su banke samo u prvih osam meseci ove godine zaradile skoro milijardu dinara samo na kartičarskim provizijama. Toliko ...
26.09.2015. u 15:13:15 urrgb | Pregleda: 126 | Komentara: 0

Izvor: RZS

Prosečna zarada isplaćena u avgustu 2015. godine iznosi 61.538 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u julu 2015. godine, nominalno je manja za 1,8% i realno je manja za 2,7%.

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u avgustu 2015. godine iznosi 44630 dinara. U poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom u julu  2015. godine, nominalno je manja za 2,1% i realno je manja za 3,0%.

·         Prosečna zarada isplaćena u avgustu 2015. godine nominalno je manja za 2,3% i realno je manja za 4,3% od prosečne zarade isplaćene u avgustu 2014. godine.

·         Prosečna zarada bez poreza i ...
Pages: 1 2 3 ... 15

Saop

Pitanja i odgovori

Sadrzaj:

Pitanja i odgovori Aktuelni podaci Poslovni savetnik Zakoni i podzakonska akta

...

Knjigovodstveni obrasci Misljenja ministarstava Konkursi za dodelu sredstava Medjunarodni racunovodstveni standardi

..

Banke RS Korisne adrese Poslovni adresar RS