Sadrzaj sajta:
[close]
danas u 11:08:40 urrgb | Pregleda: 8 | Komentara: 0

Izvor: RZS

Prosečna bruto zarada isplaćena u maju 2017. godine iznosi 64.860 dinara. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u maju 2017. godine iznosi 47.136 dinara.
 
U odnosu na prethodni mesec, prosečne bruto i neto zarademanje su za 5,0% nominalno, odnosno za 4,5% realno.
 
U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečne bruto i neto zaradeveće su za 7,2% nominalno, odnosno za 3,6% realno.

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaž...
24.06.2017. u 09:58:25 urrgb | Pregleda: 36 | Komentara: 0

Republika Srbija
Ministarstvo finansija

Bilten - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa
Broj 5, maj 2017
ISSN 0354-3242

Link ka kompletnom tekstu

Sadržaj:

JAVNI PRIHODI

POREZI

Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porezi na imovinu
Porez na dohodak građana
Poreski postupak i poreska...
15.06.2017. u 11:36:37 urrgb | Pregleda: 67 | Komentara: 0

Izvor: RZS

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u maju 2017. godine, u odnosu na april 2017. godine, u proseku su niže za 0,5%. Potrošačke cene u maju 2017. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 3,5%, dok su u poređenju sa decembrom 2016. godine, povećane 2,7%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u maju ...
14.06.2017. u 19:43:16 Neda | Pregleda: 111 | Komentara: 0

Poštove kolege, preduzetnik je paušalac. Ostvaruje veliki promet i rešio je da uđe u sistem PDV, a ujedno da preše na sistem vođenja  poslovnih knjiga (prosto knjigovodstvo -PK1).
Interesuje me šta trba da prijavi u PU sem obrasca EPPDV (ulazak u sistem PDV). Kako obavestiti PU da više nije paušalac. Hvala. Pozdrav
13.06.2017. u 22:55:59 gianni | Pregleda: 146 | Komentara: 1

Postovani,

Moze li preduzetnik-pausalac da kupi polovno putnicko vozilo od fizickog lica i plati ga preko racuna radnje i ako moze, kako bi se vodilo vozilo nakon kupoprodaje?
13.06.2017. u 19:25:06 MajaMarel | Pregleda: 100 | Komentara: 0

Imam sledecu situaciju:
Kupili smo masinu od stranog dobavljaca i izvrsili avansnu uplatu. Tokom transporta je doslo do ostecenja masine van Srbije. Masinu smo odbili da uvezemo. Prevozniku smo fakturisali ceo iznos masine i oni su nam platili tu fakturu. Sada nam stoji nezatvorena kartica sa ino dobavljacem - u pretplati smo jer je masina avansno placena. Kako da se knjigovodstveno zatvori ova situacija?
12.06.2017. u 16:19:26 Zoki85 | Pregleda: 93 | Komentara: 2

Postovani,

Ranije je poziv na broj za uplatu doprinosa za penzijsko invalidsko, zdravstveno i nezaposlene (pausalci) bio u obliku Broj1-Licni_Maticni_Broj a sada po najnovijim resenjima je u obliku Broj2-PIB.

Ja sam sve vreme do sada doprinose uplacivao u starom obliku (Broj1-Licni_Maticni_Broj), iako sam od decembra kada su promenjeni brojevi i stigla resenja trebao da koristim Broj2-PIB, posto nisam uocio taj detalj.

Zanima me da li sam pogresio, posto mi deluje da su ta dva poziva na broj ekvivalentna u pores...
09.06.2017. u 10:10:20 urrgb | Pregleda: 53 | Komentara: 0

08.06.2017. - Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou

Izvor: NBS

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 4,0 odsto.

Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je imao u vidu faktore inflacije, efekte dosadašnjeg ublažavanja monetarne politike, kao i očekivani nastavak kretanja inflacije u granicama cilja od 3,0 odsto ± 1,5 procentnih poena u naredne dve godine.

Inflacija se od početka godine kreć...
01.06.2017. u 15:36:24 ss68238 | Pregleda: 152 | Komentara: 0

Ako radnik recimo neopravdano izostane sa posla za te časove
ne pripada mu zarada.Međutim i za te časove poslodavac treba da plati doprinose.Kako postupaju kolege kada rade platu pa imaju ovakav slučaj tj.da li plaćaju doprinose i porez za te časove i kako prijavljuju u PPP PD.
poz.
31.05.2017. u 12:37:28 Nole | Pregleda: 190 | Komentara: 1

Interesuje me kada je prestala da važi obaveza evidentiranja kompenzacije preko računa.
Pages: 1 2 3 ... 10


Saop

Kursna lista

- kursna lista se menja svakog dana, osim vikendom, izmedju 8h i 9h prepodne, u skladu sa izmenama na sajtu NBS-a -