Saop

Sadržaj

www.apr.gov.rs  - Agencija za privredne registre
www.poreskauprava.gov.rs  - Poreska uprava Republike Srbije
www.pio.rs  - Republicki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije
www.rfzo.rs  - Republički fond za zdravstveno osiguranje Srbije
www.nbs.rs - Narodna banka RS
webrzs.stat.gov.rs/WebSite - Republički zavod za statistiku
www.pks.rs  - Privredna komora Srbije
www.siepa.gov.rs  - Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA)
www.nsz.gov.rs  - Nacionalna sluzba za zaposljavanje

www.edb.rs - Elektrodistribucija Beograd
www.infostan.co.rs - JKP Infostan, Beograd
www.stambeno.com - JP Gradsko Stambeno, Beograd

Ministarstva i ostale adrese...

Obavestenje

U cilju odrzavanja sajta, vrsi se redovno brisanje svih clanova koji nikada nisu bili prijavljeni (logovani) na forum.
14.07.2016. u 16:56:05 urrgb | Pregleda: 296 | Komentara: 0

Izvor: B92

Beograd - Država od jeseni počinje veliku akciju kojom bi trebalo da natera stanodavce da sklapaju ugovore i poveća naplatu poreza na prihode na nepokretnosti, piše Blic.

Kako navodi list, u avgustu bi trebalo da počne sveobuhvatna kontrola i kažnjavanje stanodavaca koji ne plaćaju obaveze po osnovu poreza na prihode od nepokretnosti.

Očekuje se da bi akcijom kojom će rukovoditi Poreska uprava, oblast izdavanja stan...
14.07.2016. u 07:29:51 urrgb | Pregleda: 251 | Komentara: 0

Izvor: Beta

Beograd - Klub za traženje posla otvoren je u beogradskoj opštini Rakovica, u prostorjima Mesne zajednice Vidikovac, gde će se obavljati dvonedeljna obuka za nezaposlene.

Obuku trenutno pohađa 12 nezaposlenih koji će u narednim danima učiti da se što bolje predstave na tržištu rada, navodi se u saopštenju opštine.

"Cilj obuke je da se dobrim sadržajem radne biografije i čitave dokumentacije koja prati određenu prij...
13.07.2016. u 11:37:32 urrgb | Pregleda: 201 | Komentara: 0

Izvor: RZS

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u junu 2016. godine, u odnosu na maj 2016. godine, u proseku su više za 0,1%. Potrošačke cene u junu 2016. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 0,3%, dok su u poređenju sa decembrom 2015. godine povećane 0,9%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u junu 2016. godine, u odnosu na prethodni mes...
09.07.2016. u 07:13:45 urrgb | Pregleda: 165 | Komentara: 0

Izvor: NBS

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici odrzanoj 07.07.2016. da referentnu kamatnu stopu smanji za 0,25 procentnih poena, tako da ona od danas iznosi 4 odsto.

Istovremeno, Izvršni odbor je na današnjoj sednici usvojio i izmenu Odluke o kamatnim stopama Narodne banke Srbije, kojom je koridor kamatnih stopa u odnosu na referentnu kamatnu stopu dalje smanjen sa ±1,75 odsto na ±1,50 odsto. Ta mera, po oceni Izvršnog odbora, doprineće daljoj stabilizaciji kamatnih stopa na međubankarskom novčanom tržištu, postepenom smanjenju raspona i...
26.06.2016. u 06:45:02 urrgb | Pregleda: 334 | Komentara: 0

Izvor: RZS

Prosečna zarada isplaćena u maju 2016. godine iznosi 60.520 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u aprilu 2016. godine, nominalno je manja za 10,3% i realno je manja za 10,4%.

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u maju 2016. godine iznosi 43.951 dinar. U poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom u aprilu 2016. godine, nominalno je manja za 10,8% i realno je manja za 10,9%.

Pad zarada isplaćenih u maju, u odnosu na april 2016. godine, rezultat je pre svega dinamike isplata. Naime, kraje...
23.06.2016. u 18:37:49 urrgb | Pregleda: 267 | Komentara: 0

Izvor: PURS

U Beogradu se pojavila osoba koja se lažno predstavlja kao poreski inspektor ovlašćen za kontrolu menjačkog poslovanja. Lažni inspektor, kako je obaveštena Poreska uprava Republike Srbije, u menjačnicama pokazuje lažnu inspektorsku legitimaciju, ulazi u menjačnice i oduzima novac zbog navodnih nepravilnosti u radu.

Poreska uprava upozorava ovlašćene menjače i lica koja obavljaju menjačke poslove na menjačkim mestima da obavezno provere identitet lica koje obavlja kontrolu uvidom u službenu legitimaciju poreskog inspektora, koju je dužan da pokaže pores...
21.06.2016. u 19:17:32 urrgb | Pregleda: 285 | Komentara: 0

Republika Srbija
Ministarstvo finansija

Bilten - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa
Broj 5, maj 2016.
ISSN 0354-3242

Link ka kompletnom tekstu

Sadržaj:

JAVNI PRIHODI

POREZI

Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porezi na imovinu
Porez na dohodak građana
Porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara
Poreski postupak i po...
Pages: 1 2 3 ... 15

Saop

Kursna lista

- lista se menja svakog dana, osim vikendom,
izmedju 8h i 9h prepodne,
u skladu sa izmenama na sajtu NBS-a -
Pruzanje usluga bez naknate R72
[26.07.2016. u 18:55:01]


faktura za gratis robu i pdv tasi
[20.07.2016. u 12:21:29]


Sifra placanja dalmacija
[14.07.2016. u 16:04:30]


Kursna razlika i obracun kamate majal
[12.07.2016. u 09:54:23]


Sevis racunara stoja82
[11.07.2016. u 17:14:30]


Trudnicko Dragana Č
[07.07.2016. u 20:12:59]


Pravno lice izdaje stan fizickom licu dalmacija
[28.06.2016. u 18:06:43]


troskovi dolaska na posao petrovicdeni
[28.06.2016. u 14:24:24]


Dizanje para sa računa sportskog udruženja zemunac999
[23.06.2016. u 21:18:13]


Nadoknada štete za neiskorišćeni godišnji Dragana Č
[17.06.2016. u 07:10:54]

Sadrzaj:

Pitanja i odgovori Aktuelni podaci Poslovni savetnik Zakoni i podzakonska akta

...

Knjigovodstveni obrasci Misljenja ministarstava Konkursi za dodelu sredstava Medjunarodni racunovodstveni standardi

..

Banke RS Korisne adrese Poslovni adresar RS