collapse collapse

Sadržaj

www.apr.gov.rs  - Agencija za privredne registre
www.poreskauprava.gov.rs  - Poreska uprava Republike Srbije
www.pio.rs  - Republicki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije
www.rfzo.rs  - Republički fond za zdravstveno osiguranje Srbije
www.nbs.rs - Narodna banka RS
webrzs.stat.gov.rs/WebSite - Republički zavod za statistiku
www.pks.rs  - Privredna komora Srbije
www.siepa.gov.rs  - Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA)
www.nsz.gov.rs  - Nacionalna sluzba za zaposljavanje

www.edb.rs - Elektrodistribucija Beograd
www.infostan.co.rs - JKP Infostan, Beograd
www.stambeno.com - JP Gradsko Stambeno, Beograd

Ministarstva i ostale adrese...
29.10.2014. u 06:52:57 urrgb | Pregleda: 37 | Komentara: 0

Izvor: RZS | Aktuelni podaci ->

Prosečna zarada isplaćena u septembru 2014. godine iznosi 60.803 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u avgustu 2014. godini, nominalno je manja za 3,5% i realno je manja za 4,2%.

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u septembru 2014. godine iznosi 43.975 dinara. U poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom u avgustu 2014. godine, nominalno je manja za 3,6% i realno je manja za 4,3%.
 
Septembar 2014.
 
·         Prosečna zarada isplaćena u septembru 2014. godine nominalno je veća za 2,8% i realno je veća za 0,7% od prosečne zarade isplaćene u septembru 2013. godine.
·         Prosečn...
29.10.2014. u 06:47:35 urrgb | Pregleda: 24 | Komentara: 0

Izvor: PURS

Eksplanatorni analitički pregled usklađenosti zakonodavstva Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske Unije (acquis communautaire) za Pregovaračko poglavlje 16 - Oporezivanje, održan je u Briselu 14. i 15. oktobra 2014. godine.

Delegaciju Republike Srbije predvodio je državni sekretar u Ministarstvu finansija i predsednik Pregovaračke grupe 16, gospodin Nenad Mijailović. Delegaciju su činili predstavnici Ministarstva finansija, Poreske uprave,  Uprave carina, Pregovaračkog tima sa EU i Kancelarije za evropske integracije. Sastankom eksplanatornog skrininga je predsedavao gospodin Wenceslas de Lobkowicz, predstavnik  Generalnog direktorata za proširenje.

Za predstavnike institucija koje učestvuju u Pregovaračkoj grupi 16, a ko...
27.10.2014. u 10:16:05 urrgb | Pregleda: 75 | Komentara: 0


U skladu sa rebalansom budzeta za 2014. godinu, plate u javnom sektoru i penzije bice umanjene (pocev od 1.11.2014. godine) po sledecem principu:

 - penzije i plate u javnom sektoru visine do 25.000 dinara nece biti umanjivane;

 - penzije u iznosu od preko 25.000 dinara do 40.000 dinara bice umanjene po stopi od 22% na iznos razlike, tj. to prakticno znaci da ce npr. penzija od 40.000 dinara biti umanjena za 3.300 dinara (40.000-25.000 = 15.000; 15.000*0.22 = 3.300 dinara);

 - penzije u iznosu većem od 40.000 dinara bice umanjivane po stopi od 25% na iznos razlike;

 - plate u javnom sektoru vece od 25.000 dinara bice umanjene po linearnoj stopi za 10%.
24.10.2014. u 07:33:34 urrgb | Pregleda: 85 | Komentara: 0

Izvor: porezi.blogspot.com

Članom 48. Zakona o radu regulisan je radnopravni status direktora privrednog društva.

Stavom 4. navedenog člana data je mogućnost da se poslovi direktora obavljaju i bez zasnivanja radnog odnosa, a međusobna prava i obaveze između direktora i društva regulišu se ugovorom.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o radu "Sl. glasnik RS" br. 75/14, izvršene su određene izmene i u članu 48., kojim je regulisan Ugovor o pravima i obavezama direktora.

Osim terminoloških usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima koja su izvršene u st.1. i 6., izvršena je značajna izmena u stavu 5. navedenog člana. Naime, čl.48. st. 5. Zakona o radu, pre poslednjih izmena, glasio je:"Lice koje obavlja poslove direktora iz stava...
22.10.2014. u 10:00:04 urrgb | Pregleda: 70 | Komentara: 0

Izvor: poreskauprava.gov.rs

Shodno članu 7. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Poreska uprava Republike Srbije kvartalno objavljuje spiskove najvećih poreskih dužnika odnosno obaveštenje o iznosu poreskog duga svih poreskih obveznika.

Spiskovi dužnika zaključno sa 30.09.2014. godine:

Pravna lica

 - Aктивна правна лица
 - Правна лица у поступку реструктуирања/приватизаци...
20.10.2014. u 13:16:53 urrgb | Pregleda: 108 | Komentara: 0


miniMAX je vodeći internet knjigovodstveni program u regionu!
 
Bez bilo kakve početne investicije knjigovodstvene agencije i preduzeća mogu sebi da obezbede tačno, ažurno i vođenje poslovanja uvek usklađeno za zakonskim promena.
 
Korisnik ne brine o instalacijama, čuvanju podataka niti o praćenju poreskih ili računovodstvenih propisa.
 
Pogledajte zašto već više od 1.000 knjigovodstvenih agencija u regionu koristi miniMAX: http://www.saop.rs/minimax/reference/
 
Prednosti koje donosi korišćenje miniMAX-a:
 
   Za knjigovodstvene agencije

Jednostavno se prilagođava računovodstvenoj agenciji koja može da vodi neograničen broj preduzeća. U jednom programu imate i prosto i dvojno knjigovodst...
20.10.2014. u 08:18:44 urrgb | Pregleda: 133 | Komentara: 0

Izvor: Blic, eKapija, B92

Beograd - Prinudni izvršitelji poslali su uplatnice na adrese 100.000 dužnika za struju i za mesec dana kreću u plenidbu imovine, piše Blic.

Građani koji imaju dugovanja za struju iz perioda od jula do novembra 2013. dobijali su prethodnih dana obaveštenja o dugu, kamati i troškovima izvršenja.

Rok za plaćanje po ovom zaključku je osam dana, a dužnici koji se ogluše o zahteve izvršitelja već za mesec dana mogu da očekuju popisivače imovine.

"Prvo se može očekivati stavljanje administrativne zabrane na platu ili penziju. Dužnicima koji nemaju primanja proveravaće se stanje računa u bankama, a naplata je moguća i oduzimanjem pokretnih stvari, uključujući automobile, motore, pa i nepokretn...
20.10.2014. u 08:14:36 urrgb | Pregleda: 83 | Komentara: 0

Izvor: porezi.blogspot.com

Ovlašćeni poslovođa i ostala lica koja rade kod preduzetnika: kad postoji obaveza zasnivanja radnog odnosa?

 1. Poslovođa

Pravo preduzetnika da imenuje poslovođu, način imenovanja poslovođe, ovlašćenja poslovođe i radnopravni status poslovođe regulisani su člaom 89. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br.36/11...83/14).

Odredbama člana 89.st.1. Zakona o privrednim društvima propisano je da preduzetnik može, pisanim ovlašćenjem, poveriti poslovođenje poslovno sposobnom fizičkom licu (u daljem tekstu:poslovođa).

Stavom 2. istog člana, propisano je da, poslovođenje može biti, opšte, ili ograničeno na jedno, ili više, izdvojenih mesta obavljanja delatnosti.

...
20.10.2014. u 08:05:58 urrgb | Pregleda: 79 | Komentara: 0

Izvor: mfin.gov.rs

Poreski tretman donacija u novcu i robi (dobrima)

(Misljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00176/2014-04 od 03.10.2014. godine.)
20.10.2014. u 08:00:26 urrgb | Pregleda: 82 | Komentara: 0

Republika Srbija
Ministarstvo finansija

Bilten - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa
Broj 9, septembar 2014.
ISSN 0354-3242

Link ka kompletnom tekstu biltena

Sadržaj:

JAVNI PRIHODI

POREZI

Porez na dodatu vrednost
Porezi na imovinu
Porez na dohodak građana

CARINE

USLOVNI OTPIS KAMATA I MIROVANjE PORESKOG DUGA

UMANjENjE NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU

FINANSIJSKI SISTEM

Računovodstvo i revizija

DEVIZNO POSLOVANjE

PLATNI PROMET

IMOVINSKO-PRAVNI ODNOSI

JAVNA S...
Pages: 1Upisite besplatno svoju firmu u nas adresar >>>
   
Dva Kalja - Beograd

kamini i kaljeve peci
Advokatska kancelarija Žigić - Novi Sad

advokatske usluge
X-tim Logistic d.o.o. - Bačka Topola

transport robe,skladistenje,...
Adeco d.o.o. - Novi Sad

ulja,maziva,hidroizolacija,...
Inkaso d.o.o. - Novi Beograd

knjigovodstvo,konsalting
Prografix d.o.o. - Beograd

grafički dizajn,stampa
Dragana Lj. Đorđević - Beograd

advokatska kancelarija 
Atelje 601 - Kruševac

graficki i web dizajn,promo materijali,...
First Invest Group - Beograd

finansijsko posredovanje,naplata osiguranja,...
Dar d.o.o. - Smederevo

auto-oprema
SalusTrans d.o.o. - Beograd

odvoz gradjevinskog otpada,rusenje objekata,...
Integraltehnic - Beograd

montaza standova,digitalna stampa

Obavestenje

U cilju odrzavanja sajta, vrsi se redovno brisanje svih clanova koji nikada nisu bili prijavljeni (logovani) na forum.

Sadrzaj:

Poslovni savetnik Aktuelni podaci Pitanja i odgovori Zakoni i podzakonska akta

...

Knjigovodstveni obrasci Misljenja ministarstava Konkursi za dodelu sredstava Medjunarodni racunovodstveni standardi

..

Banke RS Korisne adrese Poslovni adresar RS