collapse collapse

* Obavestenje:

Tokom protekle nedelje (oko 10. novembra 2014. godine) vrsene su izmene na serverima na kojima je urrgb.com hostovan tako da je doslo do brisanja dela podataka/tema sa sajta. Zao nam je, ali nista od toga nije bilo pod nasom kontrolom.
Postovanje, administratori sajta.

Sadržaj

www.apr.gov.rs  - Agencija za privredne registre
www.poreskauprava.gov.rs  - Poreska uprava Republike Srbije
www.pio.rs  - Republicki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije
www.rfzo.rs  - Republički fond za zdravstveno osiguranje Srbije
www.nbs.rs - Narodna banka RS
webrzs.stat.gov.rs/WebSite - Republički zavod za statistiku
www.pks.rs  - Privredna komora Srbije
www.siepa.gov.rs  - Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA)
www.nsz.gov.rs  - Nacionalna sluzba za zaposljavanje

www.edb.rs - Elektrodistribucija Beograd
www.infostan.co.rs - JKP Infostan, Beograd
www.stambeno.com - JP Gradsko Stambeno, Beograd

Ministarstva i ostale adrese...
26.11.2014. u 07:35:22 urrgb | Pregleda: 18 | Komentara: 0

Izvor: RZS | Aktuelni podaci ->

Prosečna zarada isplaćena u oktobru 2014. godine iznosi 61.963 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u septembru 2014. godini, nominalno je veća za 1,9% i realno je veća za 2,1%.

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u oktobru 2014. godine iznosi 44.938 dinara. U poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom u septembru 2014. godine, nominalno je veća za 2,2% i realno je veća za 2,4%.
     
Oktobar 2014.
 
·         Prosečna zarada isplaćena u oktobru 2014. godine nominalno je veća za 3,1% i realno je veća za 1,3% od prosečne zarade isplaćene u oktobru 2013. godine.
·         Prosečna zarada bez ...
26.11.2014. u 07:28:08 urrgb | Pregleda: 26 | Komentara: 0

Izvor: APR

Javna rasprava o Nacrtu zakona o privremenom ograničenju prava obavljanja privrednih i drugih delatnosti

Ministarstvo privrede, Agencija za privredne registre (APR) i Privredna komora Srbije, u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Novi Sad i Privrednom komorom Niš, pozivaju zainteresovane da učestvuju u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o privremenom ograničenju prava obavljanja privrednih i drugih delatnosti.

Raspored zakazanih javnih rasprava:

28.11.2014 godine, 11 sati – Regionalna privredna komora Niš (Dobrička 2, velika sala na 2. spratu)

01.12.2014 godine, 11.sati - Regionalna privredna komora Novi Sad (ul. Narodnog fronta 10, 2. sprat, plava sala)

03.1...
25.11.2014. u 09:09:05 urrgb | Pregleda: 52 | Komentara: 1

Izvor: porezi.blogspot.com

Preduzetnici koji su u 2014.  godini  plaćali porez na prihod od samostalne delatnosti prema stvarno ostvarenom prihodu a žele da u 2015. godini porez na prihod od samostalne delatnosti plaćaju prema paušalno utvrđenom prihodu, podnose zahtev za paušalno oporezivanje. Zahtev se podnosi organizacionoj jedinici Poreske uprave prema mestu sedišta preduzetnika, do 30. novembra tekuće godine, saglasno članu 42. Zakona o porezu na dohodak građana.

Novoosnovani preduzetnici zahtev za paušalno oporezivanje podnose u roku od 15 dana od dana upisa u registar.

Preduzetnici koji su brisani iz evidencije obveznika poreza na dodatu vrednost, zahtev za paušalno oporezivanje mogu podneti u roku 15 dana od dana p...
25.11.2014. u 09:00:17 urrgb | Pregleda: 52 | Komentara: 0

Izvor: pktatic.rs

Ministar finansija, na predlog Agencije za privredne registre, doneo je Pravilnik o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja. Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 127/14, od 21. novembra 2014. godine, a stupa na snagu 1. januara 2015. godine.

Pravilnikom su bliže uređeni uslovi i način prijema i obrade podataka za statističke i druge potrebe, prijema finansijskih izveštaja i druge dokumentacije iz čl. 33. i 34. Zakona o računovodstvu. Pravilnik ima 65 članova, a njegovi delovi, na osnovu kojih se može sagledati šta uređuje, su:

 -   osnovne odredbe;
 -   prijem i obrada izveštaja za statističke potrebe;
 -   prijem, provera is...
25.11.2014. u 08:58:21 urrgb | Pregleda: 34 | Komentara: 0

Izvor: pktatic.rs

Na osnovu člana 35. Zakona o računovodstvu, ministar finansija doneo je novi Pravilnik o obliku i sadržaju Statističkog izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike. Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 127/14, od 21. novembra 2014. godine, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja tj. 29. novembra 2014. godine, a primenjuje se počev od sastavljanja finansijskih izveštaja za 2014. godinu.

Danom stupanja na snagu novog pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o sadržini pozicija u obrascu Statistički izveštaj za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", broj 118/13), koji je donet krajem 2013. godine.

Pravilnikom je propisan i novi obrazac Statističkog izvešta...
24.11.2014. u 10:06:53 urrgb | Pregleda: 55 | Komentara: 0

Republika Srbija
Ministarstvo finansija

Bilten - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa
Broj 10, oktobar 2014.
ISSN 0354-3242

Link ka kompletnom tekstu

Sadržaj:

JAVNI PRIHODI

POREZI

Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porezi na imovinu
Porez na dohodak građana

Poreski postupak i poreska administracija

DOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE

CARINE

UMANjENjE NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU

IZBEGAVANjE MEĐUNARODNOG DVOSTRUKOG OPOREZIVANjA

FISKALNE KASE

FIN...
24.11.2014. u 08:12:25 urrgb | Pregleda: 62 | Komentara: 0

Izvor: Aktiva sistem

Raditi probne završne račune tokom godine je preporučljivo - uraditi probni završni račun sa mesecom novembrom, moglo bi se reći da je obavezno. Potrebno je sa što većom tačnošću proceniti poslovni rezultat firme, dobit ili gubitak, te u preostalih mesec dana preduzeti potrebne radnje kako bi dobijeni rezultat odgovarao poslovnim interesima preduzetnika.

Iskazivanje gubitka u poslovanju je povoljno sa poreskog aspekta: nema poreza na dobit, a preduzetnikovi socijalni doprinosi se obračunavaju na najnižu osnovicu.
Međutim, osim što je to jasan signal da nešto nije u redu sa položajem firme na tržištu, iskazivanje gubitka u poslovanju, preduzetniku najčešće zatvara vrata banaka u postupku dobijanja kredita.
Ako preduzetnik n...
15.11.2014. u 07:12:50 urrgb | Pregleda: 134 | Komentara: 0

Izvor: Politika

Beograd - Zaposlenima, koji od naredne godine stiču uslov za penziju, moglo bi se „posrećiti” da odmah po penzionisanju od Fonda PIO dobiju konačno rešenje.

Za tu „privilegiju” moraće, međutim, ako se takav predlog Ministarstva rada usvoji, da se odreknu poslednje godine radnog staža. Ona ne bi ulazila u obračun penzije.


Time bi penzioneri, ističu predlagači, s jedne strane bili sigurni da im za neko vreme iz PIO fonda neće stići obaveštenje da moraju da vrate preplaćene penzije po privremenom rešenju, koje su u većini slučajeva veće od penzija po konačnom rešenju, piše Politika.

Tu mo...
14.11.2014. u 07:49:58 urrgb | Pregleda: 48 | Komentara: 0

Izvor: NBS | Aktuelni podaci ->

13.11.2014. - Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu smanji za 0,5 procentnih poena i ona sada iznosi 8 odsto.

Pri donošenju odluke o smanjenju referentne kamatne stope, Izvršni odbor je imao u vidu da se međugodišnja inflacija od marta ove godine kreće ispod donje granice dozvoljenog odstupanja od cilja, što će se nastaviti i u narednom periodu budući da će većina faktora i dalje delovati dezinflatorno.

Takvom kretanju inflacije doprineli su faktori s privremenim uticajem, pre svega neočekivano nizak rast regulisanih cena i primarnih proizvoda na svetskom i domaćem tržištu. Faktori s trajnim uticaj...
13.11.2014. u 09:47:24 urrgb | Pregleda: 78 | Komentara: 0

Izvor: Beta, B92

Beograd - Mreža za poslovnu podršku saopštila je da je istraživanje koje je sprovedeno u Srbiji pokazalo da država zaposlenima uzima 54,87 odsto mesečne zarade.

Kako se navodi, istraživanje koje je sprovedeno u okviru šireg istraživanja na nivou zemalja Jugoistočne Evrope, uzelo je za polaznu tačku istraživanja prosečnu bruto zaradu zaposlenih u Srbiji u septembru 2014. koja je iznosila 71.221 dinara.

Dodaje se da je istraživanje pokazalo da država prosečnom zaposlenom građaninu mesečno uzme 27.246 dinara na ime poreza i doprinosa na zarade, i za život mu ostavi svega 45,13 odsto bruto zarade, od...
Pages: 1Upisite besplatno svoju firmu u nas adresar >>>
   
Maljen d.o.o. - Beograd

Iznajmljivanje: pokretne skele, pokretne platforme, ramovske skele
Dva Kalja - Beograd

kamini i kaljeve peci
Advokatska kancelarija Žigić - Novi Sad

advokatske usluge
X-tim Logistic d.o.o. - Bačka Topola

transport robe,skladistenje,...
Adeco d.o.o. - Novi Sad

ulja,maziva,hidroizolacija,...
Inkaso d.o.o. - Novi Beograd

knjigovodstvo,konsalting
Prografix d.o.o. - Beograd

grafički dizajn,stampa
Dragana Lj. Đorđević - Beograd

advokatska kancelarija 
Atelje 601 - Kruševac

graficki i web dizajn,promo materijali,...
First Invest Group - Beograd

finansijsko posredovanje,naplata osiguranja,...
Dar d.o.o. - Smederevo

auto-oprema
SalusTrans d.o.o. - Beograd

odvoz gradjevinskog otpada,rusenje objekata,...

Obavestenje

U cilju odrzavanja sajta, vrsi se redovno brisanje svih clanova koji nikada nisu bili prijavljeni (logovani) na forum.

Sadrzaj:

Poslovni savetnik Aktuelni podaci Pitanja i odgovori Zakoni i podzakonska akta

...

Knjigovodstveni obrasci Misljenja ministarstava Konkursi za dodelu sredstava Medjunarodni racunovodstveni standardi

..

Banke RS Korisne adrese Poslovni adresar RS