collapse collapse

Sadržaj

www.apr.gov.rs  - Agencija za privredne registre
www.poreskauprava.gov.rs  - Poreska uprava Republike Srbije
www.pio.rs  - Republicki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije
www.rfzo.rs  - Republički fond za zdravstveno osiguranje Srbije
www.nbs.rs - Narodna banka RS
webrzs.stat.gov.rs/WebSite - Republički zavod za statistiku
www.pks.rs  - Privredna komora Srbije
www.siepa.gov.rs  - Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA)
www.nsz.gov.rs  - Nacionalna sluzba za zaposljavanje

www.edb.rs - Elektrodistribucija Beograd
www.infostan.co.rs - JKP Infostan, Beograd
www.stambeno.com - JP Gradsko Stambeno, Beograd

Ministarstva i ostale adrese...
29.09.2014. u 14:33:58 urrgb | Pregleda: 297 | Komentara: 0

Izvor: B92

Beograd - Vlada Srbije odlučila je da od 2015. godine poveća minimalnu cenu rada u Srbiji sa sadašnjih 115 dinara na 121 dinar po radnom času.

Minimalna cena radnog sata od 121 dinar, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, primenjivaće se od 1. januara sledeće godine, navodi se u saopštenju posle sednice Vlade Srbije.

Minimalna cena rada poslednji put je povećana 2012. godine i jedna je od najnižih u Evropi.

Ovo povećanje od 5,2 odsto odraziće se na povećanje prosečne minimalne zarade. U narednoj godini minimalna mesečna zarada zaposlenog iznosiće najmanje 28.430,5 dinara, navodi se u saopštenju Vlade Srbije.

Inače, određivanje minimalne cene rada trebalo bi da bude u nadležnost...
29.09.2014. u 10:17:37 urrgb | Pregleda: 320 | Komentara: 0

Izvor: PURS

У “Службеном гласнику РС”, број 66/14 објављен је „Правилник о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за порез и доприносе по одбитку“ (у даљем тексту: Правилник) који је ступио на снагу 1. јула 2014. године. 

Правилником је прописан и нови Каталог врсте прихода (у даљем тексту: Каталог). У Каталогу су, поред прецизирања појединих врста прихода, уведене нове ознаке врсте прихода (у даљем тексту ОВП) и то:

    ОВП 112;
    ОВП 152;
    ОВП 210;
    ОВП 627.

Пореска управа Републике Србије омогућила је подношење пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку ППП-ПД, са новим ОВП, при чему је неопходно поштовати следећа правила:

ОВП 112

Шифра се користи ...
29.09.2014. u 07:25:02 urrgb | Pregleda: 327 | Komentara: 0

Republika Srbija
Ministarstvo finansija

Bilten - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa
Broj 7/8, jul - avgust 2014.
ISSN 0354-3242

Link ka kompletnom tekstu

Sadržaj:

JAVNI PRIHODI

POREZI

Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porezi na imovinu
Porez na dohodak građana
Porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara

PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA

CARINE

USLOVNI OTPIS KAMATA I MIROVANjE PORESKOG DUGA

UMANjENjE NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU

IZBEGAVANjE MEĐUNARODNOG DVOSTRUK...
27.09.2014. u 05:46:43 urrgb | Pregleda: 488 | Komentara: 0

Izvor: B92, Politika, Tanjug

Osim borbe protiv sive ekonomije, ministar privrede razmišlja i o uvođenju akciza na gazirana pića.

U nameri da smanji minus u budžetu, ministar finansija Dušan Vujović spremio je nekoliko mera za kojima će uskoro možda posegnuti, kako bi oporavio javne prihode, piše list "Politika" u današnjem izdanju.

Beogradski dnevni list saznaje da osim borbe protiv sive ekonomije, nadležni ministar razmišlja i o uvođenju akciza na gazirana pića.

Ukoliko ova odluka stupi na snagu, na svakoj flaši gaziranog napitka biće nalepljena akcizna markica koja će proizvođače koštati dinar ili dva, a koja će s...
26.09.2014. u 08:18:54 urrgb | Pregleda: 90 | Komentara: 0

Izvor: RZS | Aktuelni podaci ->

Prosečna zarada isplaćena u avgustu 2014. godine iznosi 62,992dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u julu 2014. godini, nominalno je veća za 1,0% i realno je veća za 1,2%.
 
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u avgustu 2014. godine iznosi 45.610 dinara. U poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom u julu 2014. godine, nominalno je veća za 0,9% i realno je većaza 1,1%.
 
           
Avgust 2014.
 
·         Prosečna zarada isplaćena u avgustu 2014. godine nominalno je veća za 1,9% i realno je veća za 0,4% od prosečne zarade isplaćene u avgustu 2013. godine.
·         Prosečna zar...
24.09.2014. u 12:22:07 urrgb | Pregleda: 190 | Komentara: 0

Izvor: pktatic.rs

Predloženi su novi rokovi za početak primene obaveze podnošenja poreskih prijava u elektronskom obliku

Poslednjim izmenama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (ZPPPA), koje su u primeni od 4. jula 2014. godine, propisano je nekoliko rokova za početak primene obaveze podnošenja poreskih prijava u elektronskom obliku i to:

 -   od 1. oktobra 2014. godine, za porez na dobit pravnih lica;
 -   od 1. januara 2015. godine, za akcize i za porez na prihod od samostalnih delatnosti za preduzetnike koji vode poslovne knjige;
 -   od 1. aprila 2015. godine, za godišnji porez na dohodak građana;
 -   od 1. oktobra 2015. godine, za sve ostale poreske oblike.

Međutim, prema nepisanom pravilu, jedn...
24.09.2014. u 11:17:48 urrgb | Pregleda: 214 | Komentara: 0

Izvor: saop.rs

Septembarske zarade po novom!

Pravilnik o sadržaju obračuna zarade, odnosno naknade zarade, objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 90/14 - primenjuje se počev od isplate zarade, odnosno na naknade zarade za septembar 2014.god.

O praktičnoj primeni Pravilnika mozete videti vise na nasem sajtu: saop.rs/minimax
22.09.2014. u 06:24:22 urrgb | Pregleda: 368 | Komentara: 2

Izvor: Tanjug

Beograd - Prvo smanjenje plata i penzija građani bi mogli da osete kroz primanja za novembar.

Ministar finansija Dušan Vujović najavio da će primena novih mera štednje početi nekoliko nedelja nakon usvajanja rebalansa budžeta za 2014, koji će se naći pred poslanicima sredinom oktobra.

Definitivan dogovor Vlade Srbije oko primene mera, koje podrazumevaju i smanjivanje plata i penzija, biće obelodanjen u predlogu rebalansa budžeta, rekao je Vujović.

"Naš interni dogovor je da iskoristio rebalans da objasnimo narodu šta je potrebno, a da sa njim i počnemo s primenom mera", rekao je Vujović gostujući na TV Prva.

Prema njegovim rečima, određeni zakoni moraju da prate rebalans, kako bi moglo da se ide na sm...
17.09.2014. u 07:02:33 urrgb | Pregleda: 172 | Komentara: 0

Izvor: pktatic.rs

Propisana je obaveza javnih beležnika i izvršitelja da evidentiraju promet preko fiskalne kase (od 1. oktobra 2014. godine)

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o izmeni Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase. Uredba je objavljena u "Službenom glasniku RS" broj 100/14, od 15. septembra, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se od 1. oktobra 2014. godine,

Suština izmene Uredbe je propisivanje obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase za promet usluga koji vrše javni beležnici i izvršitelji. Naime, odredba člana 2. stav 1. tačka 1) alineja 21. Uredbe, koja uređuje delatnosti kod kojih ne postoji obaveza evidenti...
16.09.2014. u 07:24:49 urrgb | Pregleda: 124 | Komentara: 0

Izvor: Tanjug

BEOGRAD -15.09.2014. - Nadzorni odbor JKP „Gradske pijace“ danas je doneo odluku o sprovođenju akcije reprograma starog duga za korisnike pijačnog poslovnog prostora koji imaju neizmirene obaveze prema Preduzeću dospele sa 31. decembrom 2013. i tekuća potraživanja dospela sa 30. junom 2014. godine.

„Korisnicima-dužnicima koji izvrše jednokratno izmirenje u roku od 15 dana, vrši se otpust glavnog duga od 30 odsto, dok za plaćanje na tri mesečne rate, potpisnici Sporazuma ostvaruju otpust dela glavnog duga od 15 odsto, navodi se u saopštenju ovog preduzeća.

"Ukoliko se korisnici-dužnici odluče za plaćanje na devet mesečnih rata, vrši se otpust od 10 odsto, odnosno pet odsto za plaćanje na dvanaest mesečnih rata...
Pages: 1Upisite besplatno svoju firmu u nas adresar >>>
   
Dva Kalja - Beograd

kamini i kaljeve peci
Advokatska kancelarija Žigić - Novi Sad

advokatske usluge
X-tim Logistic d.o.o. - Bačka Topola

transport robe,skladistenje,...
Adeco d.o.o. - Novi Sad

ulja,maziva,hidroizolacija,...
Inkaso d.o.o. - Novi Beograd

knjigovodstvo,konsalting
Prografix d.o.o. - Beograd

grafički dizajn,stampa
Dragana Lj. Đorđević - Beograd

advokatska kancelarija 
Atelje 601 - Kruševac

graficki i web dizajn,promo materijali,...
First Invest Group - Beograd

finansijsko posredovanje,naplata osiguranja,...
Dar d.o.o. - Smederevo

auto-oprema
SalusTrans d.o.o. - Beograd

odvoz gradjevinskog otpada,rusenje objekata,...
Integraltehnic - Beograd

montaza standova,digitalna stampa

Obavestenje

U cilju odrzavanja sajta, vrsi se redovno brisanje svih clanova koji nikada nisu bili prijavljeni (logovani) na forum.

Sadrzaj:

Poslovni savetnik Aktuelni podaci Pitanja i odgovori Zakoni i podzakonska akta

...

Knjigovodstveni obrasci Misljenja ministarstava Konkursi za dodelu sredstava Medjunarodni racunovodstveni standardi

..

Banke RS Korisne adrese Poslovni adresar RS