collapse collapse

Sadržaj

www.apr.gov.rs  - Agencija za privredne registre
www.poreskauprava.gov.rs  - Poreska uprava Republike Srbije
www.pio.rs  - Republicki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije
www.rfzo.rs  - Republički fond za zdravstveno osiguranje Srbije
www.nbs.rs - Narodna banka RS
webrzs.stat.gov.rs/WebSite - Republički zavod za statistiku
www.pks.rs  - Privredna komora Srbije
www.siepa.gov.rs  - Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA)
www.nsz.gov.rs  - Nacionalna sluzba za zaposljavanje

www.edb.rs - Elektrodistribucija Beograd
www.infostan.co.rs - JKP Infostan, Beograd
www.stambeno.com - JP Gradsko Stambeno, Beograd

Ministarstva i ostale adrese...
28.08.2014. u 10:47:08 urrgb | Pregleda: 71 | Komentara: 0

Izvor: Tanjug

Direktor Poreske uprave Srbije Aleksandar Miljković podneo je ostavku na tu funkciju, saznaje Tanjug. Miljković je ostavku podneo iz ličnih razloga, a na poziciji direktora ove institucije bio je dva meseca.

Pre nego što ga je Vlada Srbije postavila na mesto direktora, Miljković je radio kao konsultant, a ranije je radio i u poznatoj revizorsko-konsultantskoj kući "Prajsvoterhaus Kupers".

Miljkovića je Vlada Srbije postavila na to mesto 19. juna, umesto Ljiljane Kovačević, koja je bila vršilac dužnosti direktora od početka ove godine. Kovačevićeva je na poziciji direktora nasledila Ivana Simiča, koji je tu dužnost obavljao od februara do kraja decembra 2013.

Direktor Poreske uprave Srbije Aleksand...
28.08.2014. u 10:42:46 urrgb | Pregleda: 70 | Komentara: 0

Izvor: rpk-subotica.org.rs

Podsetnik za primenu nekih odredbi Zakona o radu

Članom 104. Zakona o radu (u daljem tekstu:Zakona), zaposleni ima pravo na odgovarajuću zaradu, koja se utvrđuje u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu. Zarada iz člana 104. ovog zakona sastoji se od zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi i sl.) i drugih primanja po osnovu radnog odnosa, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.

Pod zaradom u smislu stava 1 ovog člana smatraju se sva primanja iz radnog odnosa, osim primanja iz člana 14, člana 42. stav 3. tač. 4) i 5), člana 118. tač. 1-4), člana 119, člana 120. tačka 1) i člana 1...
28.08.2014. u 10:36:43 urrgb | Pregleda: 66 | Komentara: 0

Izvor: cekos.rs

Na osnovu člana 26. stav 1. Zakona o računovodstvu ("Službeni glasnik RS", broj 62/13), ministar finansija doneo je Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Sl. glasnik RS", br. 118/13), kojim su, u članu 2. stav 1., propisani sledeći obrasci koji se primenjuju počev od sastavljanja finansijskih izveštaja za 2014. godinu:
- Bilans stanja                                 
- Bilans uspeha                               
- Izveštaj o ostalom rezultatu           
- Izveštaj o tokovima gotovine           
- Izveštaj o promenama na kapitalu   
Obrasci se primenjuju počev od sastavljanja finansijskih izveštaja za 2014. godinu i mogu se pronaci na [url=http://www.ceko...
28.08.2014. u 10:33:23 urrgb | Pregleda: 64 | Komentara: 1

Ukinuta je obaveza podnošenja poreskih uverenja prilikom brisanja preduzetnika kod APR.
Nakon stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", broj 68/14)  dana 4. jula 2014. godine, među potrebnom dokumentacijom koja se podnosi APR-u prilikom brisanja preduzetnika iz registra koji vodi APR, više se ne nalazi i dokaz o prestanku poreskih obaveza, odnosno više se ne traže poreska uverenja.
Izmenama ZPPPA od 30. maja 2013. godine ("Službeni glasnik RS", broj 47/13), članom 29. stav 7. propisano je da “organ, organizacija ili drugo lice nadležno za upis u propisani registar lica koja obavljaju delatnost ne može brisati lice iz propisanog registra bez dokaza o prestanku poreskih obaveza, odnosno ...
28.08.2014. u 10:31:27 urrgb | Pregleda: 37 | Komentara: 0

Izvor: rpk-subotica.org.rs

Vrlo često susrećemo se sa komentarima privrednika da Poreska uprava svoj posao ne radi kako bi trebalo i da imaju dosta zamerki na rad ove ustanove. Ponekad, moramo priznati, komentari su opravdani, međutim u većini slučajeva postoji problem nepoznavanja funkcionisanja poreskog sistema. Navešćemo jedan vrlo tipičan primer. Pre izvesnog vremena javio se jedan privrednik, pun žestine na Poresku upravu, jer je zbog pogrešne uplate njegovog knjigovođe dobio opomenu da nije platio dospele obaveze, smatrajući da to nije njihova greška, jer pare su svakako imali uplaćene pa su isto, poreznici trebali preknjižiti.

Sa ovakvim i sličnim slučajevima susrećemo se vrlo često. Greška nije u Poreskoj upravi. Onaj ko uplaćuje snosi svu odgovornost p...
28.08.2014. u 06:47:37 urrgb | Pregleda: 86 | Komentara: 0

Izvor: pktatic.rs

Donet je Pravilnik o sadržaju obračuna zarade, odnosno naknade zarade
(sa primenom od isplate za septembar)


Pravila u pogledu obračuna zarade, odnosno naknade zarade propisana su odredbama člana 121. Zakona o radu, i to:

 -   poslodavac je dužan da zaposlenom prilikom svake isplate zarade i naknade zarade dostavi obračun;
 -   poslodavac je dužan da zaposlenom dostavi obračun i za mesec za koji nije izvršio isplatu zarade, odnosno naknade zarade, kao i obaveštenje da isplata zarade, odnosno naknade zarade, nije izvršena i razloge zbog kojih nije izvršena isplata;
 -   obračun zarade, odnosno naknade zarade, poslodavac je dužan da zaposlenom dostavi najdocnije do kraja meseca za prethodni mese...
15.08.2014. u 08:07:51 urrgb | Pregleda: 125 | Komentara: 0

Izvor: blic.rs

Agencija za privatizaciju će 15. avgusta na svojoj internet stranici objaviti javni poziv za prikupljanje pisama o zainteresovanosti za privatizaciju 502 preduzeća sa zavisnim društvima.

Na spisku za privatizaciju su nekada veliki sistemi Poljoprivredni kombinat Beograd, Poljoprivredno industrijski kombinat Bečej, Fabrika automobila Priboj, Metanolsko sirćetni kompleks Kikinda, Azotara Pančevo, Galenika...
 
Mnoga od njih imaju veće obaveze nego što im vredi imovina. Prva grupa u kojoj su 584 preduzeća završila je 2013. sa ukupnim gubitkom od 410 miliona evra, dok je 156 preduzeća u restrukturiranju zabeležilo minus od 310 miliona.
Rok za privatizaciju ovih preduzeća koja ukupno zapošljavaju 93.000 radnika je kraj 20...
15.08.2014. u 07:17:55 urrgb | Pregleda: 191 | Komentara: 0

Celokupnu unetu zakonsku regulativu (sa uredbama, pravilnicima i odlukama) mozete pronaci na stranici:
Zakoni i podzakonska akta - kompletan spisak sa linkovima


"Službeni glasnik RS", broj 83/2014, izdvajamo:

- Zakon o privatizaciji
- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stecaju
- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre
- [url=http://www.parlament.gov.rs/...
13.08.2014. u 11:04:14 urrgb | Pregleda: 100 | Komentara: 0

Izvor: Tanjug

Medijski zakoni - o javnom informisanju i medijima, o elektronskim medijima i o javnim medijskim servisima, stupiće danas na snagu.

Poslanici su taj set reformskih zakona usvojili 2. avgusta većinom glasova.

Zakoni predviđaju izlazak države iz vlasničke strukture medija, odnosno privatizaciju, uvođenje takse umesto tv pretplate, i stvaranje uslova za digitalizaciju.

Zakon o javnom informisanju i medijima predviđa da se postupak privatizacije medija završi do 1. jula naredne godine, osim u za to posebno utvrđenim slučajevima.

Definisan je javni interes u oblasti javnog informisanja.

Zakon stvara uslove za slobodan razvoj nezavisnih, profesionalnih medija i medijskog sistema koji treba...
13.08.2014. u 06:41:48 urrgb | Pregleda: 95 | Komentara: 0

Izvor: RZS

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u julu 2014. godine, u odnosu na jun iste godine, u proseku su niže za 0,1%. Potrošačke cene u julu 2014. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 2,1%, dok su u odnosu na decembar 2013. godine povećane za 1,8%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u julu 2014. godine, u odnosu na prethodni mesec, najveći pad cena zabeležen je u grupama Hrana i bezalkoholna pića (-1,6%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (-0,7%) i Odeća i obuća (-0,6%). Cene su porasle u sledećim grupama: Rekre...
Pages: 1Upisite besplatno svoju firmu u nas adresar >>>
   
Advokatska kancelarija Žigić - Novi Sad

advokatske usluge
X-tim Logistic d.o.o. - Bačka Topola

transport robe,skladistenje,...
Adeco d.o.o. - Novi Sad

ulja,maziva,hidroizolacija,...
Inkaso d.o.o. - Novi Beograd

knjigovodstvo,konsalting
Prografix d.o.o. - Beograd

grafički dizajn,stampa
Dragana Lj. Đorđević - Beograd

advokatska kancelarija 
Atelje 601 - Kruševac

graficki i web dizajn,promo materijali,...
First Invest Group - Beograd

finansijsko posredovanje,naplata osiguranja,...
Dar d.o.o. - Smederevo

auto-oprema
SalusTrans d.o.o. - Beograd

odvoz gradjevinskog otpada,rusenje objekata,...
Integraltehnic - Beograd

montaza standova,digitalna stampa
Andreja d.o.o. - Temerin

akumulatori

Obavestenje

U cilju odrzavanja sajta, vrsi se redovno brisanje svih clanova koji nikada nisu bili prijavljeni (logovani) na forum.

Sadrzaj:

Poslovni savetnik Aktuelni podaci Pitanja i odgovori Zakoni i podzakonska akta

...

Knjigovodstveni obrasci Misljenja ministarstava Konkursi za dodelu sredstava Medjunarodni racunovodstveni standardi

..

Banke RS Korisne adrese Poslovni adresar RS