collapse collapse

Sadržaj

www.apr.gov.rs  - Agencija za privredne registre
www.poreskauprava.gov.rs  - Poreska uprava Republike Srbije
www.pio.rs  - Republicki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije
www.rfzo.rs  - Republički fond za zdravstveno osiguranje Srbije
www.nbs.rs - Narodna banka RS
webrzs.stat.gov.rs/WebSite - Republički zavod za statistiku
www.pks.rs  - Privredna komora Srbije
www.siepa.gov.rs  - Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA)
www.nsz.gov.rs  - Nacionalna sluzba za zaposljavanje

www.edb.rs - Elektrodistribucija Beograd
www.infostan.co.rs - JKP Infostan, Beograd
www.stambeno.com - JP Gradsko Stambeno, Beograd

Ministarstva i ostale adrese...
24.10.2014. u 07:33:34 urrgb | Pregleda: 52 | Komentara: 0

Izvor: porezi.blogspot.com

Članom 48. Zakona o radu regulisan je radnopravni status direktora privrednog društva.

Stavom 4. navedenog člana data je mogućnost da se poslovi direktora obavljaju i bez zasnivanja radnog odnosa, a međusobna prava i obaveze između direktora i društva regulišu se ugovorom.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o radu "Sl. glasnik RS" br. 75/14, izvršene su određene izmene i u članu 48., kojim je regulisan Ugovor o pravima i obavezama direktora.

Osim terminoloških usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima koja su izvršene u st.1. i 6., izvršena je značajna izmena u stavu 5. navedenog člana. Naime, čl.48. st. 5. Zakona o radu, pre poslednjih izmena, glasio je:"Lice koje obavlja poslove direktora iz stava...
22.10.2014. u 10:00:04 urrgb | Pregleda: 33 | Komentara: 0

Izvor: poreskauprava.gov.rs

Shodno članu 7. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Poreska uprava Republike Srbije kvartalno objavljuje spiskove najvećih poreskih dužnika odnosno obaveštenje o iznosu poreskog duga svih poreskih obveznika.

Spiskovi dužnika zaključno sa 30.09.2014. godine:

Pravna lica

 - Aктивна правна лица
 - Правна лица у поступку реструктуирања/приватизаци...
20.10.2014. u 13:16:53 urrgb | Pregleda: 75 | Komentara: 0


miniMAX je vodeći internet knjigovodstveni program u regionu!
 
Bez bilo kakve početne investicije knjigovodstvene agencije i preduzeća mogu sebi da obezbede tačno, ažurno i vođenje poslovanja uvek usklađeno za zakonskim promena.
 
Korisnik ne brine o instalacijama, čuvanju podataka niti o praćenju poreskih ili računovodstvenih propisa.
 
Pogledajte zašto već više od 1.000 knjigovodstvenih agencija u regionu koristi miniMAX: http://www.saop.rs/minimax/reference/
 
Prednosti koje donosi korišćenje miniMAX-a:
 
   Za knjigovodstvene agencije

Jednostavno se prilagođava računovodstvenoj agenciji koja može da vodi neograničen broj preduzeća. U jednom programu imate i prosto i dvojno knjigovodst...
20.10.2014. u 08:18:44 urrgb | Pregleda: 102 | Komentara: 0

Izvor: Blic, eKapija, B92

Beograd - Prinudni izvršitelji poslali su uplatnice na adrese 100.000 dužnika za struju i za mesec dana kreću u plenidbu imovine, piše Blic.

Građani koji imaju dugovanja za struju iz perioda od jula do novembra 2013. dobijali su prethodnih dana obaveštenja o dugu, kamati i troškovima izvršenja.

Rok za plaćanje po ovom zaključku je osam dana, a dužnici koji se ogluše o zahteve izvršitelja već za mesec dana mogu da očekuju popisivače imovine.

"Prvo se može očekivati stavljanje administrativne zabrane na platu ili penziju. Dužnicima koji nemaju primanja proveravaće se stanje računa u bankama, a naplata je moguća i oduzimanjem pokretnih stvari, uključujući automobile, motore, pa i nepokretn...
20.10.2014. u 08:14:36 urrgb | Pregleda: 61 | Komentara: 0

Izvor: porezi.blogspot.com

Ovlašćeni poslovođa i ostala lica koja rade kod preduzetnika: kad postoji obaveza zasnivanja radnog odnosa?

 1. Poslovođa

Pravo preduzetnika da imenuje poslovođu, način imenovanja poslovođe, ovlašćenja poslovođe i radnopravni status poslovođe regulisani su člaom 89. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br.36/11...83/14).

Odredbama člana 89.st.1. Zakona o privrednim društvima propisano je da preduzetnik može, pisanim ovlašćenjem, poveriti poslovođenje poslovno sposobnom fizičkom licu (u daljem tekstu:poslovođa).

Stavom 2. istog člana, propisano je da, poslovođenje može biti, opšte, ili ograničeno na jedno, ili više, izdvojenih mesta obavljanja delatnosti.

...
20.10.2014. u 08:05:58 urrgb | Pregleda: 63 | Komentara: 0

Izvor: mfin.gov.rs

Poreski tretman donacija u novcu i robi (dobrima)

(Misljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00176/2014-04 od 03.10.2014. godine.)
20.10.2014. u 08:00:26 urrgb | Pregleda: 62 | Komentara: 0

Republika Srbija
Ministarstvo finansija

Bilten - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa
Broj 9, septembar 2014.
ISSN 0354-3242

Link ka kompletnom tekstu biltena

Sadržaj:

JAVNI PRIHODI

POREZI

Porez na dodatu vrednost
Porezi na imovinu
Porez na dohodak građana

CARINE

USLOVNI OTPIS KAMATA I MIROVANjE PORESKOG DUGA

UMANjENjE NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU

FINANSIJSKI SISTEM

Računovodstvo i revizija

DEVIZNO POSLOVANjE

PLATNI PROMET

IMOVINSKO-PRAVNI ODNOSI

JAVNA S...
20.10.2014. u 07:58:04 urrgb | Pregleda: 33 | Komentara: 0

Izvor: mfin.gov.rs

Ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je danas da je Srbija prva u regionu osnovala Nacionalni odbor za investicije koji će se baviti pripremom i realizacijom važnih strateških infrastrukturnih projekata. Joksimović je kopredsedavajući tog tela zajedno sa ministrom finansija Dušanom Vujovićem.

"Nacionalni odbor će predstavljati jedan forum u okviru koga će se razmatrati pitanja od značaja za unapređenje, pripremu i realizaciju strateški važnih infrastrukturnih projekata”, kaže ministarka.

Sastanku su prisustvovali i direktor generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje zadužen za Srbiju Žan Erik Pake i šef Delegacije EU u Srbiji Majkl Devenport, a to je, kako je rekl...
20.10.2014. u 07:55:41 urrgb | Pregleda: 29 | Komentara: 0

Izvor: RZS | Aktuelni podaci ->

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u septembru 2014. godine, u odnosu na avgust iste godine, u proseku su više za 0,7%. Potrošačke cene u septembru 2014. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 2,1%, dok su u odnosu na decembar 2013. godine povećane za 2,3%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u septembru 2014. godine, u odnosu na prethodni mesec, najveći rast cena zabeležen je u grupama Hrana i bezalkoholna pića (2,3%), Obrazovanje (1,6%), Restorani i hote...
20.10.2014. u 07:51:56 urrgb | Pregleda: 25 | Komentara: 0

Izvor: NBS

17.10.2014. - Povodom informacije koja se jutros pojavila na pojedinim veb-sajtovima, a koju su preneli i drugi elektronski mediji, da je navodno PayPal povukao opciju prijema novca zbog sukoba sa zakonima u Srbiji, Narodna banka Srbije obaveštava javnost o sledećem:

Nakon objavljivanja pomenute informacije, Narodna banka Srbije je neposredno stupila u kontakt s predstavnicima PayPal-a, koji su izjavili da ta informacija nije tačna i da se eventualne  prepreke uvođenju nesmetanog servisa prijema novca ne mogu dovesti u vezu s  navodnim ograničenjima koja nameću domaći propisi.

Narodna banka Srbije je, inače, više puta do sada ukazivala javnosti na to da je uvođenje opcije prijema novca preko stranih institucija elektronskog novca ra...
Pages: 1Upisite besplatno svoju firmu u nas adresar >>>
   
Dva Kalja - Beograd

kamini i kaljeve peci
Advokatska kancelarija Žigić - Novi Sad

advokatske usluge
X-tim Logistic d.o.o. - Bačka Topola

transport robe,skladistenje,...
Adeco d.o.o. - Novi Sad

ulja,maziva,hidroizolacija,...
Inkaso d.o.o. - Novi Beograd

knjigovodstvo,konsalting
Prografix d.o.o. - Beograd

grafički dizajn,stampa
Dragana Lj. Đorđević - Beograd

advokatska kancelarija 
Atelje 601 - Kruševac

graficki i web dizajn,promo materijali,...
First Invest Group - Beograd

finansijsko posredovanje,naplata osiguranja,...
Dar d.o.o. - Smederevo

auto-oprema
SalusTrans d.o.o. - Beograd

odvoz gradjevinskog otpada,rusenje objekata,...
Integraltehnic - Beograd

montaza standova,digitalna stampa

Obavestenje

U cilju odrzavanja sajta, vrsi se redovno brisanje svih clanova koji nikada nisu bili prijavljeni (logovani) na forum.

Sadrzaj:

Poslovni savetnik Aktuelni podaci Pitanja i odgovori Zakoni i podzakonska akta

...

Knjigovodstveni obrasci Misljenja ministarstava Konkursi za dodelu sredstava Medjunarodni racunovodstveni standardi

..

Banke RS Korisne adrese Poslovni adresar RS