collapse collapse

Sadržaj

www.apr.gov.rs  - Agencija za privredne registre
www.poreskauprava.gov.rs  - Poreska uprava Republike Srbije
www.pio.rs  - Republicki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije
www.rfzo.rs  - Republički fond za zdravstveno osiguranje Srbije
www.nbs.rs - Narodna banka RS
webrzs.stat.gov.rs/WebSite - Republički zavod za statistiku
www.pks.rs  - Privredna komora Srbije
www.siepa.gov.rs  - Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA)
www.nsz.gov.rs  - Nacionalna sluzba za zaposljavanje

www.edb.rs - Elektrodistribucija Beograd
www.infostan.co.rs - JKP Infostan, Beograd
www.stambeno.com - JP Gradsko Stambeno, Beograd

Ministarstva i ostale adrese...
28.01.2015. u 07:26:10 urrgb | Pregleda: 46 | Komentara: 0

Izvor: PURS

Podsećamo poreske obveznike da je krajnji rok za podnošenje Pojedinačne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda, za sve isplate prihoda u 2014. godini, 2. februar 2015. godine.

Pojedinačna poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za...
28.01.2015. u 07:21:53 urrgb | Pregleda: 31 | Komentara: 0

Izvor: RZS | Aktuelni podaci ->

Prosečna zarada isplaćena u decembru 2014. godine iznosi 68.739 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u novembru 2014. godini, nominalno je veća za 12,7% i realno je veća za 13,2%.
 
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u decembru 2014. godine iznosi ...
27.01.2015. u 07:54:39 urrgb | Pregleda: 86 | Komentara: 0

Izvor: praksa.rs

Донета нова Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине на територији града Београда

У „Сл. листу града Београда" број 96 од 30. децембра 2014. године објављена је нова Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине на територији града Београда (у даљем тексту: Одлука)

Овом одлуком прописана је накнад...
27.01.2015. u 07:48:11 urrgb | Pregleda: 81 | Komentara: 0

Izvor: porezi.blogspot.com

Obaveza izdavanja Potvrde o plaćenom porezu po odbitku regulisana je Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakonom o porezu na dohodak građana i Pravilnikom o poreskoj prijavi za porez po odbitku.

Odredbama člana 41. st.11. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS" broj 80/02...105/1...
26.01.2015. u 10:58:22 urrgb | Pregleda: 64 | Komentara: 0

Republika Srbija
Ministarstvo finansija

Bilten - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa
Broj 12, decembar 2014.
ISSN 0354-3242

Link ka kompletnom tekstu

Sadržaj:

JAVNI PRIHODI

POREZI...
25.01.2015. u 17:57:25 urrgb | Pregleda: 127 | Komentara: 0

Izvor: praksa.rs

Објављен податак о неопорезивом износу зараде и други усклађени неопорезиви износи из Закона о порезу на доходак грађана

Одредбама члана 12а Закона о порезу на доходак грађана ("Сл. гласник РС", бр. 24/01, ... и 68/14 - у даљем тексту: Закон), прописано је да се динарски износи из члана 9. став 1. тач. 9), 12) и 13), члана 15а ст. 2, 4. и 5, чла...
23.01.2015. u 11:38:39 urrgb | Pregleda: 62 | Komentara: 0

Celokupnu unetu zakonsku regulativu (sa uredbama, pravilnicima i odlukama) mozete pronaci na stranici:
Zakoni i podzakonska akta - kompletan spisak sa linkovima


"Službeni glasnik RS", broj 6/2015, izdvajamo:

 - Zakon o ...
22.01.2015. u 10:14:40 urrgb | Pregleda: 115 | Komentara: 0

Izvor: APR | 21. јануар 2015.

Финансијске извештаје за 2014. годину потписују искључиво законски заступници обвезника

Агенцији за привредне регистре се обратио велики број обвезника са питањима везаним за примену одредаба новог Закона о рачуноводству (Сл. гласник бр. 62/2013) које уређују потписивање извештаја за статистичке потребе и финансијских извештаја, одн...
22.01.2015. u 08:50:02 urrgb | Pregleda: 88 | Komentara: 0

Celokupnu unetu zakonsku regulativu (sa uredbama, pravilnicima i odlukama) mozete pronaci na stranici:
Zakoni i podzakonska akta - kompletan spisak sa linkovima


"Službeni glasnik RS", broj 5/2015, izdvajamo:

 - Zakon ...
21.01.2015. u 08:10:10 urrgb | Pregleda: 193 | Komentara: 0

Izvor: atks.co.rs

Propisani su novi Kontni okvir i novi obrasci finansijskih izveštaja za druga pravna lica koji se primenjuju počev od sastavljanja finansijskih izveštaja za 2014. godinu

Na osnovu  Zakona o računovodstvu (“Službeni glasnik RS, br. 62/2013), ministar f...
Pages: 1 2 3 ... 10
Upisite besplatno svoju firmu u nas adresar >>>
   
Consilio d.o.o. - Beograd

knjigovodstvo i informatika
Lepota & Zdravlje - Novi Sad

ženski portal
Maljen d.o.o. - Beograd

Iznajmljivanje: pokretne skele, pokretne platforme, ramovske skele
Dva Kalja - Beograd

kamini i kaljeve peci
Advokatska kancelarija Žigić - Novi Sad

advokatske usluge
X-tim Logistic d.o.o. - Bačka Topola

transport robe,skladistenje,...
Adeco d.o.o. - Novi Sad

ulja,maziva,hidroizolacija,...
Inkaso d.o.o. - Novi Beograd

knjigovodstvo,konsalting
Prografix d.o.o. - Beograd

grafički dizajn,stampa
Dragana Lj. Đorđević - Beograd

advokatska kancelarija 
Atelje 601 - Kruševac

graficki i web dizajn,promo materijali,...
First Invest Group - Beograd

finansijsko posredovanje,naplata osiguranja,...

Obavestenje

U cilju odrzavanja sajta, vrsi se redovno brisanje svih clanova koji nikada nisu bili prijavljeni (logovani) na forum.

Sadrzaj:

Poslovni savetnik Aktuelni podaci Pitanja i odgovori Zakoni i podzakonska akta

...

Knjigovodstveni obrasci Misljenja ministarstava Konkursi za dodelu sredstava Medjunarodni racunovodstveni standardi

..

Banke RS Korisne adrese Poslovni adresar RS