Saop

Sadržaj

www.apr.gov.rs  - Agencija za privredne registre
www.poreskauprava.gov.rs  - Poreska uprava Republike Srbije
www.pio.rs  - Republicki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije
www.rfzo.rs  - Republički fond za zdravstveno osiguranje Srbije
www.nbs.rs - Narodna banka RS
webrzs.stat.gov.rs/WebSite - Republički zavod za statistiku
www.pks.rs  - Privredna komora Srbije
www.siepa.gov.rs  - Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA)
www.nsz.gov.rs  - Nacionalna sluzba za zaposljavanje

www.edb.rs - Elektrodistribucija Beograd
www.infostan.co.rs - JKP Infostan, Beograd
www.stambeno.com - JP Gradsko Stambeno, Beograd

Ministarstva i ostale adrese...

Obavestenje

U cilju odrzavanja sajta, vrsi se redovno brisanje svih clanova koji nikada nisu bili prijavljeni (logovani) na forum.
26.06.2016. u 06:45:02 urrgb | Pregleda: 33 | Komentara: 0

Izvor: RZS

Prosečna zarada isplaćena u maju 2016. godine iznosi 60.520 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u aprilu 2016. godine, nominalno je manja za 10,3% i realno je manja za 10,4%.

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u maju 2016. godine iznosi 43.951 dinar. U poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom u aprilu 2016. godine, nominalno je manja za 10,8% i realno je manja za 10,9%.

Pad zarada isplaćenih u maju, u odnosu na april 2016. godine, rezultat je pre svega dinamike isplata. Naime, kraje...
23.06.2016. u 18:37:49 urrgb | Pregleda: 38 | Komentara: 0

Izvor: PURS

U Beogradu se pojavila osoba koja se lažno predstavlja kao poreski inspektor ovlašćen za kontrolu menjačkog poslovanja. Lažni inspektor, kako je obaveštena Poreska uprava Republike Srbije, u menjačnicama pokazuje lažnu inspektorsku legitimaciju, ulazi u menjačnice i oduzima novac zbog navodnih nepravilnosti u radu.

Poreska uprava upozorava ovlašćene menjače i lica koja obavljaju menjačke poslove na menjačkim mestima da obavezno provere identitet lica koje obavlja kontrolu uvidom u službenu legitimaciju poreskog inspektora, koju je dužan da pokaže pores...
21.06.2016. u 19:17:32 urrgb | Pregleda: 58 | Komentara: 0

Republika Srbija
Ministarstvo finansija

Bilten - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa
Broj 5, maj 2016.
ISSN 0354-3242

Link ka kompletnom tekstu

Sadržaj:

JAVNI PRIHODI

POREZI

Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porezi na imovinu
Porez na dohodak građana
Porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara
Poreski postupak i po...
19.06.2016. u 07:15:26 urrgb | Pregleda: 59 | Komentara: 0

Izvor: APR

Povodom pritužbi koje su Agenciji za privredne registre uputili stalni korisnici usluga iz Registra finansijskih izveštaja da su pojedina pravna lica već počela da plasiraju podatke iz finansijskih izveštaja za 2015. godinu na tržištu, Agencija obaveštava javnost da još uvek nije počela da daje podatke iz tih izveštaja velikim korisnicima, odnosno da predmetne podatke nije isporučila pomenutim licima, pa i ne može da potvrdi autentičnost istih.

Agencija, kao zvanični izvor podataka iz finansijskih izveštaja, obezbeđuje potpunu transparentnost u korišćen...
18.06.2016. u 07:11:00 urrgb | Pregleda: 41 | Komentara: 0

Izvor: RZS

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u maju 2016. godine, u odnosu na april 2016. godine, u proseku su više za 0,1%. Potrošačke cene u maju 2016. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 0,7%, dok su u poređenju sa decembrom 2015. godine povećane 0,8%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u maju 2016. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cen...
16.06.2016. u 06:50:19 urrgb | Pregleda: 73 | Komentara: 0

Izvor: Tanjug

Vranje - Na osnovu odredbe o platnim listićima Zakona o radu, do sada 2.236 radnika naplatilo 309 miliona dinara za zaostale plate.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin je ocenio da je mera uvođenja platnih listića dala izuzetne rezultate i pokazala da Zakon o radu nije na štetu radnika.

Platni listići su mera kojom je obračunski list, koji dobijate na kraju meseca od p...
09.06.2016. u 18:25:56 urrgb | Pregleda: 64 | Komentara: 0

Izvor: NBS

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou od 4,25 odsto.

Izvršni odbor je ocenio da u trenutnim okolnostima postojeći stepen ekspanzivnosti monetarne politike obezbeđuje da se inflacija početkom sledeće godine vrati i stabilizuje u granicama cilja.

Prilikom donošenja odluke o zadržavanju referentne stope, Izvršni odbor je imao u vidu i dalje prisutnu neizvesnost na međunarodnom robnom i finansijskom tržištu, kao i očekivano slabljenje dezinflatornih pritisak...
Pages: 1 2 3 ... 15

Saop

Kursna lista

- lista se menja svakog dana, osim vikendom,
izmedju 8h i 9h prepodne,
u skladu sa izmenama na sajtu NBS-a -

Sadrzaj:

Pitanja i odgovori Aktuelni podaci Poslovni savetnik Zakoni i podzakonska akta

...

Knjigovodstveni obrasci Misljenja ministarstava Konkursi za dodelu sredstava Medjunarodni racunovodstveni standardi

..

Banke RS Korisne adrese Poslovni adresar RS