collapse collapse

Sadržaj

www.apr.gov.rs  - Agencija za privredne registre
www.poreskauprava.gov.rs  - Poreska uprava Republike Srbije
www.pio.rs  - Republicki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije
www.rfzo.rs  - Republički fond za zdravstveno osiguranje Srbije
www.nbs.rs - Narodna banka RS
webrzs.stat.gov.rs/WebSite - Republički zavod za statistiku
www.pks.rs  - Privredna komora Srbije
www.siepa.gov.rs  - Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA)
www.nsz.gov.rs  - Nacionalna sluzba za zaposljavanje

www.edb.rs - Elektrodistribucija Beograd
www.infostan.co.rs - JKP Infostan, Beograd
www.stambeno.com - JP Gradsko Stambeno, Beograd

Ministarstva i ostale adrese...
danas u 11:39:18 urrgb | Pregleda: 55 | Komentara: 0

Izvor: pktatic.rs

Prema članu 62. stav 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, ... i 68/14), ako se u postpuku kontrole pokrenutom po zahtevu poreskog obveznika, odnosno po službenoj dužnosti utvrdi da je greškom evidentiran netačan iznos poreza i sporednih poreskih davanja, Poreska uprava vrši ispravku u svojim evidencijama. Pri tom, način i postupak ispravke grešaka bliže uređuje nadležni ministar.

Na osnovu navedenog ovlašćenja, nadležni ministar doneo je Pravilnik o ispravci greške pri evidentiranju poreza i sporednih poreskih davanja, koji je objavljen u “Službenom glasniku RS”, broj 77/2014, od 24. jula, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja tj. 1. avgusta 2014. godine.

Prema čla...
danas u 09:14:17 urrgb | Pregleda: 28 | Komentara: 0

Republika Srbija
Ministarstvo finansija

Bilten - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa
Broj 6, jun 2014.
ISSN 0354-3242

Link ka kompletnom tekstu

Sadržaj:

JAVNI PRIHODI

POREZI

Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica

CARINE

JAVNI RASHODI

Finansiranje političkih aktivnosti

FINANSIJSKI SISTEM

Računovodstvo
Revizija
Devizno poslovanje
Menica

PODSETNIK
danas u 09:12:17 urrgb | Pregleda: 35 | Komentara: 0

Izvor: mfin.gov.rs

Ministar privrede i vršilac dužnosti ministra finansija Dušan Vujović izjavio je da će rebalans budžeta biti pred poslanicima u Skupštini Srbije najkasnije do 15. septembra i da će u toj sedmici biti i usvojen.

Vujović je na konferenciji za novinare u Savezu ekonomista Srbije rekao da je planirano da do 11. avgusta budu poznati svi parametri rebalansa budžeta i da budu dogovoreni na nivou vlade, svih ministarstava i sa MMF-om. On je naglasio da je važno da se rebalansom obezbedi dovoljno sredstava da se strukturne mere mogu realizovati, što znači dovoljno sredstava za socijalne programe, nastavak politike davanja stimulacija i privlačanje novih investitora. “Rebalans je prvi korak u krupnoj fiskalnoj konsolidaciji”, rekao je Vujović....
danas u 07:25:41 urrgb | Pregleda: 31 | Komentara: 0

Izvor: B92

Beograd - U Srbiji se 23 godine trguje nepokretnostima bez ikakvog pravilnika. Nezvanične procene su da čak 80 odsto ljudi u toj oblasti radi u sivoj zoni.

Taj problem biće rešen pravilnikom po kome će kao agent za nekretnine moći da radi samo onaj ko ima položen stručni ispit i licencu, a agencije za nekretnine moraju da budu registrovane u Ministarstvu trgovine.

Ukoliko kupujete, prodajete ili iznajmljujete stambeni ili poslovni prostor od sada bi trebalo da budete potpuno bezbedni.

Agencija će imati i obavezu da evidentira i dostavi Ministarstvu svaki ugovor.

"Sada ćete imati ...
22.07.2014. u 16:03:25 urrgb | Pregleda: 389 | Komentara: 0

Celokupnu unetu zakonsku regulativu (sa uredbama, pravilnicima i odlukama) mozete pronaci na stranici:
Zakoni i podzakonska akta - kompletan spisak sa linkovima


"Službeni glasnik RS", broj 75/2014, izdvajamo:

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

 - Zakon o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji

 ...
21.07.2014. u 09:09:53 urrgb | Pregleda: 82 | Komentara: 0

Izvor: PU

Shodno članu 7. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Poreska uprava Republike Srbije kvartalno objavljuje spiskove najvećih poreskih dužnika odnosno obaveštenje o iznosu poreskog duga svih poreskih obveznika.

Spiskovi dužnika zaključno sa 30.06.2014. godine:

Pravna lica:

Aktivna pravna lica

Pravna lica u postupku restruktuiranja/privatizacije

Pravna lica brisana iz registra...
21.07.2014. u 09:04:46 urrgb | Pregleda: 63 | Komentara: 0

Извор: АПР

Информација о обвезницима ревизије у складу са чл. 21. Закона о ревизији - 17. јул 2014

Агенција за привредне регистре (АПР) подсећа обвезнике достављања финансијских извештаја, а нарочито потенцијалне обвезнике ревизије о почетку примене члана 21. Закона о ревизији („Сл. гласник РС“ бр. 62/2013), који је у примени почев од ревизије финансијских извештаја за 2014. годину. Сагласно ставу 1. поменутог члана Закона прописано је да обавези  ревизије редовних годишњих финансијских извештаја поред великих и средњих правних лица разврстаних у складу са законом којим се уређује рачуноводство и јавних друштава у складу са законом којим се уређује тржиште капитала, подлежу и сва правна лица, односно предузетници чији пословни приходи остварени у прет...
18.07.2014. u 11:50:16 urrgb | Pregleda: 101 | Komentara: 0

Izvor: B92

Beograd - Vlada Srbije odlučila je danas da minimalna zarada bez poreza i doprinosa ostane 115 dinara po radnom satu.

Taj iznos važiće od jula do decembra ove godine, navodi se u saopštenju Vlade Srbije.


Iznos minimalca od 115 dinara po radnom času nije povećan duže od dve godine, što znači da će radnici u Srbiji, sa ovim poslednjim produženjem važenja, skoro tri godine dobijati isti iznos minimalne zarade.

Sadašnja minimalna cena rada u Srbiji od 115 dinara na sat bez doprinosa najniža je zakonom garantovana minimalna cena rada na svetu.

Poslednje povećanje "minimalca" bilo je 1. apr...
14.07.2014. u 06:07:37 urrgb | Pregleda: 62 | Komentara: 0

Izvor: RZS | Aktuelni podaci ->

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u junu 2014. godine, u odnosu na maj iste godine, u proseku su povećane za 0,1%. Potrošačke cene u junu 2014. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 1,3%, dok su u odnosu na decembar 2013. godine povećane za 2,0%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u junu 2014. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena zabeležen je u grupama Rekreacija i kultura (4,2%), Odeća i obuća (0,3%), Komunikacije (0,2%) i Transport (0,1%). P...
11.07.2014. u 06:25:18 urrgb | Pregleda: 94 | Komentara: 0

Izvor: NBS | Aktuelni podaci ->

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici, održanoj 10.07.2014. godine, da referentnu kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou od 8,5 odsto.

Iako se međugodišnja stopa inflacije kreće oko donje granice cilja i inflatorni pritisci su veoma niski, čemu, pored agregatne tražnje kao glavnog dezinflatornog faktora u srednjem roku, doprinose i stabilnost kursa dinara i inflacionih očekivanja, Izvršni odbor je odlučio da referentnu kamatnu stopu zadrži na sadašnjem nivou, imajući u vidu rizike koji se u narednom periodu mogu nepovoljno odraziti na ekonomska kretanja u Srbiji.

Izvršni odbor je konstatovao da nedavne poplave imaju negativan efekat ...
Pages: 1Upisite besplatno svoju firmu u nas adresar >>>
   
Alfa Sistem nekretnine - Beograd

izdavanje
Prografix d.o.o. - Beograd

grafički dizajn,stampa
Dragana Lj. Đorđević - Beograd

advokatska kancelarija 
Atelje 601 - Kruševac

graficki i web dizajn,promo materijali,...
First Invest Group - Beograd

finansijsko posredovanje,naplata osiguranja,...
Dar d.o.o. - Smederevo

auto-oprema
SalusTrans d.o.o. - Beograd

odvoz gradjevinskog otpada,rusenje objekata,...
Integraltehnic - Beograd

montaza standova,digitalna stampa
Andreja d.o.o. - Temerin

akumulatori
Naturalist d.o.o. - Beograd

pejzazna arhitektura
Gradac - Ivanjica

montazne kuce,stolarija,namestaj
Hidroelektra NS - Novi Sad

pumpna postrojenja,bunari

Obavestenje

U cilju odrzavanja sajta, vrsi se redovno brisanje svih clanova koji nikada nisu bili prijavljeni (logovani) na forum.

Sadrzaj:

Poslovni savetnik Aktuelni podaci Pitanja i odgovori Zakoni i podzakonska akta

...

Knjigovodstveni obrasci Misljenja ministarstava Konkursi za dodelu sredstava Medjunarodni racunovodstveni standardi

..

Banke RS Korisne adrese Poslovni adresar RS